Privacy Beleid

Dit is de website van FEEL GOOD eco store.

Ons postadres/bedrijfsadres is:

Busken Huetlaan 1

1401 BB Bussum

Nederland

 

IBAN nummer:   NL52RABO 01352.91.712

KvK-nummer:    55127614

BTW-nummer:   NL1584.80.752.B01

 

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy beleid

  

Verwerking van gegevens

FEEL GOOD eco store respecteert de privacy van alle gebruikers. Alle (persoonlijke) gegevens die je aan ons verstrekt via deze website, worden door ons vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Wij leven de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp 2001) na. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt aan FEEL GOOD eco store. Dat kan zijn je te informeren over FEEL GOOD eco store, voor onze administratie, correspondentie, klachtafhandeling of om bestellingen die je hebt geplaatst zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Indien FEEL GOOD eco store gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen je in dat geval informeren over de wijzigingen en je de kans bieden jouw deelname te weigeren. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. Je kan contact met ons opnemen op info@FEEL GOODecostore.nl of via het hierboven vermelde adres.


Gebruik website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze server automatisch het IP-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • Jouw e-mail adres als je boodschappen plaatst/vragen stelt op deze website
  • Jouw e-mail adres als je dit aan ons communiceert
  • De domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • Alle informatie m.b.t. de pagina’s die je op onze website hebt geraadpleegd.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren, problemen met de server te kunnen oplossen en het aantal bezoekers op onze website te kunnen vaststellen en te analyseren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.


Gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden

Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.


Afhandeling van klachten

Om afhandeling van klachten mogelijk te maken, kan FEEL GOOD eco store je gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn, verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar FEEL GOOD eco store mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling.


Beveiliging van gegevens

Wij gebruiken beveiligingstechnieken om verlies, onrechtmatig gebruik, wijziging of aantasting te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Bij oneigenlijk gebruik van de website zullen de gelogde gegevens worden gebruikt om deze gebruiker te achterhalen.


Persoonlijk account

Als je bij FEEL GOOD eco store een persoonlijk account aanmaakt, bewaren wij jouw gegevens op een beveiligde database. Om je persoonlijke gegevens te waarborgen dien je eerst in te loggen voordat je je persoonlijke gegevens kunt inzien en/of corrigeren.

In je account slaan we informatie op zoals jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflevergegevens, voorgaande bestellingen en verlanglijsten zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Alle gegevens die je aan ons verstrekt worden uitsluitend gebruikt om:

  • Bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen
  • Je te informeren over de status van je bestelling
  • De afhandeling van jouw betaling en de verzending van jouw bestelling
  • Analyseren van klanten


Nieuwsbrief

Door je in te schrijven op onze maandelijkse nieuwsbrief FEEL GOOD Friday geef je ons toestemming om jouw gegevens op te slaan, zodat wij je altijd op de hoogte kunnen houden over onze activiteiten en aanbiedingen. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je online aangeven, dat je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen. Je kunt dit doen door je af te melden voor de nieuwsbrief via de link die je aantreft op de nieuwsbrief of via je persoonlijke account op onze site.


Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacy beleid? Indien je vragen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op:

Per email:     info@FEELGOODecostore.nl

Per telefoon: 06-23487340

Per brief:      Busken Huetlaan 1, 1401 BB Bussum


Communicatie per e-mail

Indien je in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen, dan kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Indien je geen prijs meer stelt op het toezenden van nieuwsbrieven door www.FEELGOODecostore.nl, dan kun je online aangeven dat je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen. Je kunt dit doen door je af te melden voor de nieuwsbrief via de link die je aantreft op de nieuwsbrief of via je persoonlijke account op onze site. Je zult dan in het vervolg geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen.


Communicatie per telefoon

Als je via de website je telefoonnummer meedeelt, zullen wij alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt of in het geval van een klachtafhandeling.


Wijzigingen

Dit Privacy Beleid is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2017. FEEL GOOD eco store behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid en zal elke aanpassing op deze pagina publiceren.

- Er hebben geen materiële wijzigingen plaats gevonden ten opzichte van de vorige versie 10 oktober 2013.


Vragen?

Als je vragen hebt over dit Privacy Beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op info@FEELGOODecostore.nl.